Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Kdo osobní údaje zpracovává

 1. Vaše osobní údaje zpracovává Wine´s Bay s.r.o., IČO: 095 45 743, se sídlem Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 337906 („my“), která je i správcem vašich osobních údajů.
 2. Tyto zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i uživatelů webových stránek www.winesbay.com (dále jen „webové stránky“).
Osobní údaje, které zpracováváme

1. Některé z vašich osobních údajů jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našeho zboží. Jedná se o tyto vaše údaje:

 • jméno a příjmení;
 • adresa bydliště;
 • telefonní číslo a e-mail;
 • případně informace týkající se platební karty - její číslo a datum platnosti (tyto informace ale neukládáme);
 • informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.);
 • přihlašovací údaje k vašemu uživatelskému účtu.

2. Vaše osobní údaje zpracováváme také v rozsahu zboží, které jste si od nás objednali, naší vzájemné komunikace a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.

3. Pro fungování webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v části těchto zásad.

4. Pokud jste se stali naším zákazníkem, můžeme vám posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@winesbay.com. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.


Na jakém základě stojí zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování. U nás jsou to tyto: 

 • Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy
 • Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží, které jste si u nás zakoupili, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy.

 • Náš oprávněný zájem
 • Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

 • Je to naše povinnost
 • Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

 • Váš souhlas
 • Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@winesbay.com. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých to umožňuje náš oprávněný zájem nebo přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

  Doba uchování osobních údajů
  1. Pokud s vámi uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží. Například z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších.
  2. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po odeslání zboží nebo vypršení reklamační lhůty.
  3. Vaše osobní údaje však vždy zpracováváme pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následujících pravidel:
  • po dobu trvání smlouvy mezi námi;
  • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
  • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
  • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

  Cookies

  1. Pro fungování webových stránek využíváme cookies, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nutné, analytické a marketingové.
  2. Tzv. nutné cookies jsou potřebné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku. Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie se využívají zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
  3. Marketingové cookies umožňují např. remarketing na webových stránkách, které rovněž využíváme. Díky tomu vám můžeme nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.
  4. Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:
  • cookies;
  • IP adresu vašeho počítače.
  5. Jaké cookies využíváme?

   

  _ab

  Používá se v souvislosti s přístupem k administraci.

  _secure_session_id

  Používá se v souvislosti s navigací na e-shopu.

  Cart

  Používá se v souvislosti s nákupním košíkem. 

  cart_currency

  Používá se v souvislosti s nákupním košíkem. 

  cart_sig

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  cart_ts

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  cart_ver

  Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.

  checkout

  Používá se v souvislosti s pokladnou. 

  checkout_token

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  cookietest

  Používá se v souvislosti s navigací na e-shopu. 

  master_device_id

  Používá se v souvislosti s přihlášením obchodníka.

  previous_checkout_token

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  previous_step

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  remember_me

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  Secret

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  Secure_customer_sig

  Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka. 

  storefront_digest

  Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka. 

  _shopify_country

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  _shopify_m

  Používá se pro správu nastavení ochrany osobních údajů zákazníka.

  _shopify_tm

  Používá se pro správu nastavení ochrany osobních údajů zákazníka.

  _shopify_tw

  Používá se pro správu nastavení ochrany osobních údajů zákazníka.

  _storefront_u

  Používá se k usnadnění aktualizace informací o zákaznických účtech.

  _tracking_consent

  Volby sledování.

  tracked_start_checkout

  Používá se v souvislosti s pokladnou.

  _Brochure_session

  Používá se v souvislosti s procházením webu.


  6. I když s pomocí cookies nemůžeme přímo identifikovat konkrétního člověka, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Technické a analytické cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.


  7. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu info@winesbay.com. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

  8. Souhlas se zpracováním tzv. „marketingových cookies“ můžete udělit i odvolat prostřednictvím vašeho prohlížeče.


  9. Upozorňujeme však, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, se vám webové stránky nemusí zobrazovat správně.

  Kdo s vašimi údaji dále pracuje

  1. Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům osobních údajů:
  • služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • služba Google Adwords, provozovaná taktéž společností Google Inc.;
  • poskytovatel e-shopového řešení Shopify, společnost Shopify International Ltd. se sídlem 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32;
  • služba Facebook Ads, provozovaná společností Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA.
  2. Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

  Vaše práva

  1. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Vezměte však na vědomí, že takový přístup neznamená poskytnutí všech údajů z naší databáze, ale přiměřené sdělení, jaké údaje zpracováváme. Kdykoliv se také můžete přihlásit do svého uživatelského účtu a své údaje v něm změnit či svůj účet smazat. 
  2. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných.
  3. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. 
  4. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  5. Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@winesbay.com. nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.
  Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na info@winesbay.com a my vám co nejdříve odpovíme.