Může být víno udržitelné, když je z Nového Zélandu?

Většina z nás (aspoň doufáme) se zamýšlí nad tím, s jakým dopadem na životní prostředí se pěstují nebo vyrábí potraviny a výrobky, které kupujeme. Není to ani tak záležitost trendů spíš jako nutnost chovat se zodpovědně k planetě a přemýšlet nad naší volbou. I my z Wine's Bay preferujeme nákup lokálně produkovaných potravin a výrobků. Ale žijeme v globálním světě, který otevřel příležitosti pro pěstitele a producenty z celého světa. Asi těžko si dovedeme představit, že bychom si na trhu nebo v obchodech v ČR nekoupili například banány, avokádo, kávu a jiné exotické ovoce a potraviny, které se u nás nedají pěstovat. Proto se chceme tímto článkem podívat na to, jak při pěstování a výrobě vína vznikají emise a do jaké míry se na tom podílí doprava.

Udržitelné pěstování vína na Novém Zélandu

“Sustainable Winegrowing NZ” je na Novém Zélandu široce uznávaný program, který byl ve vinařském průmyslu představen již v roce 1995. Tento program byl představen po značném testování a byl navržen tak, aby poskytoval model osvědčených postupů pro environmentální postupy ve vinici a vinařství.

Na Novém Zélandu si uvědomují, že vinařský průmysl může dosáhnout více společně než sám, a proto se do programu postupně zapojili pěstitelé hroznů a vinaři po celé zemi. V roce 2002 byly zavedeny standardy certifikace udržitelnosti ve vinařství.

Dnes má 96% novozélandské viniční produkce certifikaci “Sustainable Winegrowing NZ”, z toho 10% také pracuje v rámci uznávaných certifikovaných bio programů. Podle zásad udržitelnosti musí být víno vyrobeno ze 100% certifikovaných hroznů ve 100% certifikovaných vinařských zařízeních, která jsou nezávisle auditována.

Známka udržitelnosti

6 zásad udržitelnosti ve vinařství

Nový Zéland se zaměřuje na 6 oblastí zaměřených na udržitelnost, které pokrývají to, co je pro průmysl, životní prostředí a lidi nejdůležitější - voda, odpad, škůdci a nemoci, půda, změna klimatu a lidé.

  • Voda

Nový Zéland je bohatý na vodu s více než 50 velkými řekami, 770 jezery a bohatými srážkami.

Voda má pro novozélandský vinařský průmysl zásadní význam pro zavlažování vinné révy, ochranu před mrazem a výrobu vína. Cílem v této oblasti udržitelnosti je, aby vinařské podniky minimalizovaly spotřebu vody a chránily čistotu vodních cest. 

Ideální rovnováha ve vinařství je mezi minimalizací spotřeby vody a zajištěním dostatečného zavlažování, které zajistí kvalitu ovoce. Vinaři například sledují srážky, odpařování a vlhkost půdy.

Ve vinařství, kde je poptávka po vodě převážně pro zpracování a čištění hroznů, je podporován efektivní čisticí proces a řádné hospodaření se systémy na odstraňování odpadů a odpadních vod, aby zabránili kontaminaci vodních zdrojů.

Horkou vodu, která je používána ke sterilizaci během plnění do lahví lze znovu použít k jiným čisticím činnostem nebo recyklovat prostřednictvím několika mytí. To šetří energii a snižuje spotřebu vody a snižuje množství odpadních vod, které musí vinařství před vypuštěním upravit.

  • Odpad

Výroba vína, stejně jako veškerá zemědělská produkce, produkuje odpad. Omezit, znovu použít a recyklovat je mantrou pro ty, kteří pracují na novozélandských vinicích a ve vinařstvích, kde jsou vytvářeny z odpadu vedlejší produkty a znovu efektivně využívány. 

Převážná část odpadu z vinic a vinařství - prořezávání vinné révy, stonky hroznů a matoliny (slupky a semena) - je mulčována a/nebo kompostována, poté aplikována zpět na vinice a zahrady jako živiny, které zlepšuje zadržování vlhkosti, omezuje plevel v půdě, zvyšuje organickou hmotu a snižuje kolísání teploty - což má za následek zdravější vinnou révu.

Karton, plastový obal, sklo, baterie a dokonce i rozpouštědla a odpadní oleje se opětovně používají nebo recyklují, než aby skončily na skládce. Roste zájem o vedlejší produkty jako zpracování hroznových jader za účelem extrakce antioxidantů pro použití v kosmetických výrobcích.

  • Škůdci a choroby vinné révy

Co dělají novozélandští vinaři, aby udrželi vysoce kvalitní a jedinečná vína? Aby se podařilo udržet kvalitu vína zaměřují se na to, aby především vinná réva, hrozny a vína byly zdravé a chráněny před chorobami a škůdci.

Novozélandský vinařský průmysl z 99% používá nechemické postupy boje proti škůdcům a chorobám. Holistický přístup umožňuje zavést biologické metody a podporuje vyšší toleranci plevelů, což vede sice k vyšší biodiverzitě, ale také může omezit vitalitu révy. Vinaři proto používají pouze schválené agrochemikálie, ale jsou důrazně žádáni k používání takových postupů, které zbytečně neobsahují chemikálie.

Emise na láhev vína 

0 emisí do roku 2050

Novozélandský vinařský průmysl se zavázal, že do roku 2050 vyprodukuje 0 emisí. Emise v potravinářství většinou řeší pouze emise spojené s dopravou a už se tolik nezabývají, kolik emisí vznikne samotnou produkcí. Proto se na Novém Zélandu zaměřují na omezení vznik emisí při samotné výrobě vína.

Fáze výroby vín je velmi energeticky efektivní. Zaměřuje se na dobře řízené výrobní postupy, které znamenají, že víno může být dodáváno na mezinárodní trhy efektivněji než na místní trh. Mezi efektivní výrobní faktory patří: nižší využívání fosilních paliv; kvalita půdy, sluneční podmínky a dešťových srážky znamenají použití méně hnojiv; elektrická síť je přibližně z 85% obnovitelná (oproti  25% průměru zemí OECD); vysoká úroveň lesního hospodářství kompenzuje zhruba třetinu všech emisí napříč průmyslovými odvětvími a také má za následek nízké dopady na hubení škůdců a chorobl.

Navíc doprava vín z Nového Zélandu na mezinárodní trhy se uskutečňuje lodní dopravou. Ta je 5x efektivnější než doprava po silnici. 

Cyklus výroby vína k zákazníkovi

 Zdroj: www.nzwine.com